پزشکان چینی با جراحی نفسگیر صورت مرد استثنائی ، چهره جدیدی از او

چهارشنبه 18 دی‌ماه سال 1387

پزشکان چینی با جراحی نفسگیر صورت مرد استثنائی ، چهره جدیدی از او ساختند .

۶۷۴۳۶۳۶۷۴۶۸۳۴.jpg  

 هوانگ چونجای ۳۲ ساله هیچ وقت نمی توانست از خانه بیرون بیاید چون زشت ترین مرد دنیا لقب گرفت .

وضعیت جسمی و روحی این مرد استثنائی به خاطر تومور ۲۳ کیلوگرمی در صورتش روز به روز بغرنج تر می شد تا جایی که دیگر نمی توانست حتی غذا بخورد و حرف بزند .

۴۶۶۶۴۳۸۷۷۴۳۷۳۴.jpg

هوانگ سال گذشته جراحی و ۱۳ کیلوگرم از تومور صورتش برداشته شد .

او اما همچنان با ۱۰ کیلوگرم ضایعات روی چهره زندگی می کرد تا اینکه قرار شد طی جراحی دیگری چهار کیلو از تومور برداشته شود .

 ۸۶۵۶۵۷۵۸۷۸۷۸۸۷۹.jpg

گفته می شود بعد از جراحی ، قرار است درمان تا بهبودی کامل ادامه یابد .

شهروند خرافاتی ، سالها پیش به دنبال زخم صورتش اجازه نداد تیغ جراحان به کار بیفتد و همین مساله روزگارش را سیاه کرد .

وانگ می گفت اگر تیغ جراحی به صورتش بخورد به جهنم می رود .