وقتی با تعداد زیادیی مصدوم‌ روبرو می شویم چه باید بکنیم ؟

یکشنبه 15 دی‌ماه سال 1387

مصدومان‌ متعدد   
در وضعیت‌هایی‌ مثل‌ حوادث‌ ترافیکی‌ عمده‌، ممکن‌ است‌ مجبور باشید همزمان‌ به‌ چندین‌ مصدوم‌ رسیدگی‌ کنید. ممکن‌ است‌ تنها یا همراه‌ با سایر ارایه‌کنندگان‌ کمک‌های‌ اولیه‌ مشغول‌ کار باشید و یا به‌ متخصصان‌ کمک‌ برسانید.

در هر کدام‌ از این‌ وضعیت‌ها، استفاده‌ از یک‌ راه‌ و روش‌ منظم‌ توأم‌ با خونسردی‌ در آشفتگی‌ و هرج‌ و مرج‌ ابتدایی‌، بسیار مهم‌ است‌. در ابتدا تمام‌ مصدومان‌ بی‌هوش‌ را شناسایی‌ کرده‌، بر سر آنها حاضر شوید و با انجام‌ ارزیابی‌ اولیه‌ هرگونه‌ آسیب‌ تهدیدکننده‌ حیات‌ را شناسایی‌ و درمان‌ کنید.
 
نحوه‌ برخورد با حادثه‌
حوادث‌ عمده‌ای‌ که‌ تعداد زیادی‌ مصدوم‌ به‌ جای‌ می‌گذارند، فشار توان‌فرسایی‌ بر دوش‌ نجات‌دهندگان‌ وارد می‌کنند.

مجرب‌ترین‌ ارایه‌کننده‌ کمک‌های‌ اولیه‌ که‌ در محل‌ حادثه‌ حاضر است‌، باید مسؤولیت‌ را بر عهده‌ بگیرد. اولین‌ کار آن‌ است‌ که‌ مطمئن‌ شوید با مراکز خدمات‌ اورژانس‌ تماس‌ گرفته‌ شده‌ و اطلاعات‌ دقیق‌ در مورد حادثه‌، در اختیار آنها گذاشته‌ شده‌ است‌.

اولویت‌ بعدی‌، ارزیابی‌ صحنه‌ حادثه‌ و در صورت‌ امکان‌، بی‌خطر ساختن‌ آن‌ است‌. سپس‌، ارایه‌ کمک‌های‌ اولیه‌ اورژانس‌ را در صورت‌ بی‌خطر بودن‌، آغاز کنید. در صورتی‌ که‌ سایر ارایه‌کنندگان‌ کمک‌های‌ اولیه‌ از راه‌ رسیدند، در حد توان‌ اطلاعات‌ در اختیارشان‌ بگذارید. با ورود خدمات‌ اورژانس‌، افسر ارشد کنترل‌ اوضاع‌ را در دست‌ خواهد گرفت‌.

در حوادث‌ عمده‌، پلیس‌ محل‌هایی‌ را برای‌ تجمع‌ اختصاص‌ می‌دهد و افسرانی‌ را برای‌ دریافت‌ گزارش‌های‌ نجات‌دهندگان‌ منصوب‌ می‌کند. از بین‌ نبردن‌ شواهد موجود در محل‌ حادثه‌ بسیار مهم‌ است‌ چون‌ ممکن‌ است‌ در آینده‌ نیاز به‌ تحقیقات‌ قانونی‌ باشد.
 
نقش‌ ارایه‌کننده‌ کمک‌های‌ اولیه‌
در حوادث‌ عمومی‌ عمده‌ (به‌خصوص‌ وقتی‌ که‌ یک‌ پزشک‌ در گروه‌ شما حضور دارد)، ارایه‌کنندگان‌ کمک‌های‌ اولیه‌ تا زمان‌ ورود آمبولانس‌ و سایر خدمات‌، نقش‌ گروه‌ پزشکی‌ حاضر در محل‌ را ایفا می‌کنند. با ورود این‌ افراد، نقش‌ شما در رسیدگی‌ به‌ حادثه‌، کاهش‌ می‌یابد.

در تمام‌ حوادث‌ عمده‌، در صورتی‌ که‌ یکی‌ از اعضای‌ خدمات‌ اورژانس‌ از شما درخواست‌ کند که‌ صحنه‌ را ترک‌ کنید، باید این‌ کار را انجام‌ دهید.

البته‌ ممکن‌ است‌ از شما درخواست‌ شود که‌ با انجام‌ کارهای‌ ساده‌ای‌ (مثل‌ در دست‌ گرفتن‌ سرم‌ یا نگه‌ داشتن‌ اندام‌ آسیب‌ دیده‌) به‌ گروه‌ پزشکی‌ یاری‌ برسانید. همیشه‌ به‌ این‌ درخواست‌ها پاسخ‌ مثبت‌ بدهید؛ از کمک‌ شما به‌ غایت‌ تقدیر خواهد شد.
 
چه‌ کمکی‌ از دست‌ شما برمی‌آید
- مصدومانی‌ را که‌ آسیب‌ جدی‌ دارند شناسایی‌ و برای‌ درمان‌ فوری‌ علامت‌گذاری‌ کنید. تمام‌ مصدومانی‌ را که‌ آسیب‌ جزیی‌ دارند به‌ سرعت‌ از محل‌ منتقل‌ کنید تا دسترسی‌ به‌ موارد جدی‌، تسهیل‌ شود؛ آسیب‌های‌ جزیی‌ را می‌توان‌ در فرصت‌ مناسب‌ درمان‌ کرد. این‌ کار را «تریاژ» می‌نامند.
- مصدومانی‌ را که‌ واضحاً فوت‌ کرده‌اند، رها کنید. به‌ این‌ طریق‌ شما می‌توانید به‌ سایر مصدومانی‌ که‌ نیاز به‌ کمک‌ دارند، به‌طور مؤثر رسیدگی‌ کنید.
- بر روی‌ تمام‌ مصدومان‌، برچسبی‌ شامل‌ نام‌ آنها و جزییاتی‌ درباره‌ وضعیت‌شان‌ قرار دهید تا اطلاعات‌ دقیقی‌ برای‌ پرسنل‌ پزشکی‌ فراهم‌ کرده‌ باشید.
- به‌ کارکنان‌ و ساکنان‌ نزدیک‌ به‌ محل‌ حادثه‌، نسبت‌ به‌ وجود خطرهای‌ بیشتر (پنهان‌) هشدار دهید.
 
اولویت‌بندی‌ : مصدومانی‌ را که‌ آسیب‌های‌ جزیی‌ دارند، از سر راه‌ دور کنید تا پرسنل‌ اورژانس‌ بتوانند بر سر مصدومانی‌ که‌ آسیب‌های‌ جدی‌تری‌ دارند، حاضر شوند.